Gépészmérnöki és Informatikai Kar
KORSZERŰ ÉS INNOVATÍV MÉRNÖKKÉPZÉS

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar kiemelt kutatási témái

 • Numerikus módszerek a gépészmérnöki tudományokban és a természettudományokban
 • Mechatronikai, logisztikai eszközök és rendszerek kutatása
 • Az információszervezés, átvitel, feldolgozás és a mesterséges intelligencia alkalmazásának kutatása
 • Újrahasznosítással kapcsolatos kutatások
 • Gép- és szerkezettervezés kutatása
 • Újszerű, hatékony, környezetbarát technológiák fejlesztése, számítógépes tervezése
 • Elektromágneses hatások, mágneses terek vizsgálata, számítása, különböző hatásszabályozás és folyamatirányítás újszerű módszerei
   

A Kar tanszékeinek kutatási és fejlesztési területei

 • Számítógéppel segített geometriai tervezés (CAGD), ezen belül speciális geometriai feltételeket kielégítő görbék és felületek leírása.
 • Grafikus rendszerek és interfészek. Géptervezést támogató számítógépes eljárások, szerszámgeometria, kristályosodás modellezés.
 
 • Anyagmozgató gépekben, raktári berendezéseknél, csomagológépeknél lejátszódó dinamikai folyamatok, sztochasztikus jelenségek elemzése, számításba vételük tervezésnél, üzemeltetésnél, irányításnál, a működőképesség vizsgálata. Logisztikával integrált termelés-ütemezési, raktározási, minőségbiztosítási logisztika, globális logisztika vizsgálati, tervezési és irányítási módszerei.
 • Fémszerkezetek és hegesztett szerkezetek optimalizálása, szálerősített szerkezetek vizsgálata, méretezése. Szilikátipari gépek berendezések vizsgálata, automatizálása.
 
 • Áramlástechnikai gépekben végbemenő folyamatok vizsgálata, hidrodinamikai szárnyrács elmélet és alkalmazása áramlástani gépekre.
 • Hőhálózatok tervezése és elemzése.
 • Szilárd falak mentén kialakuló határréteg áramlások.
 • Hővezetési folyamatok vizsgálata szilárd testekben és kristályos szerkezetekben bázisátalakulás mellett.
 • Hűtés - és klímatechnikai rendszerek, környezetvédelem, áramlás keltette rezgések numerikus kimutatása.
 
 • Alacsony energiájú elektron - atom ütközések vizsgálata.
 • Elektron spektrometria.
 • Szabad felszínű folyadékmozgások vizsgálata.
 • Hidro - és magnetohidrodinamikai hangjelenségek és csatornaáramlások elméleti vizsgálata.
 
 • Fogaskerékhajtások, bolygóművek méretezése, vizsgálata, kiválasztása.
 • Fogazatgeometriai kutatások, hullámhajtóművek kialakítása, elemeik méretezése.
 • Siklócsapágyak, siklófelületpárok kenéselméleti kutatása, kenéstechnika, tribológia.
 • Számítógéppel támogatott tervezés, tervezéselmélet, tervezésmódszertan.
 • Gépészeti rezgésdiagnosztika, műszaki akusztika, környezetvédelem, karbantartás.
 • Gépágyazások tervezése, géprendszerek indítási, fékezési jelenségeinek vizsgálata.
 • Gépelemek, szerkezetek, szerelési egységek végeselemes analízise.
 
 • Bonyolult felületek megmunkálása, eszközeik fejlesztése, környezetbarát gyártási módszerek.
 • Számítógéppel segített gyártási rendszerek.
 • Szerelő eljárások, eszközök és rendszereik.
 • Mérés, diagnosztika és minőségbiztosítás.
 
 • Műszaki mechanika, a numerikus mechanika eszközei és módszerei.
 • Végeselem módszer.
 • A kontinummechanika elméleti kérdései
 • Felületelem módszer.
 • Dinamikai rendszerek vizsgálata.
 • A mechanika kísérleti módszereinek korszerűsítése és alkalmazása.
 • Piezoelektromos elemek viselkedésének kutatása.
 
 • Anyagtudomány, fáradási folyamatok elemzése.
 • Szerkezetek integritása, élettartam gazdálkodás.
 • Alakítási folyamatok numerikus elemzése, alakíthatóság.
 • Hegesztés anyagátviteli folyamatai, kúszásálló acélok hegeszthetősége.
 • Hőkezelés, termokémiai kezelések.
 
 • Mechanikus, hőátviteli és anyagátadási vegyipari alapműveletek elmélete.
 • Biztonságtechnikában a kockázatelemzés, a biztonsági szelepek, hasadótárcsák, robbanópanelek, a csővezetékek rezgéseinek elméleti és kísérleti vizsgálata, a porkeverékek robbanási paramétereinek meghatározása.
 
 • Diszkrét technológiai folyamatok számítógépes tervezése és optimalizálása.
 • Termelésirányítási és logisztikai rendszerek kapcsolatainak elmélete.
 • Valósidejű gyártásirányítás CÍM - környezetben. Gyártórendszerek technológiai és - vezérléshierarchiája. A minőségbiztosítás informatikája.
 
 • Számítógéprendszerek, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok és osztott rendszerek. Szoftver-mérnöki kutatások, nagy rendszerek fejlesztése, CASE eszközök használata, szoftver - metrika, szoftver - minőségbiztosítás, párhuzamos programozás.
 • Genetikus algoritmusok és fuzzy logikai módszerek alkalmazása a szabályozástechnika és az adatbázisok bizonytalan információinak kezelése.
 
 • Alkalmazott matematika, numerikus módszerek, operációkutatás, sztochasztikus matematika, számítástudomány.
 • Közönséges differenciál egyenletek, algebra és diszkrét matematika, parciális differenciál egyenletek, intervallumanalízis.
 
 • Közönséges differenciál egyenletek, algebra és diszkrét matematika, parciális differenciál egyenletek, intervallumanalízis.
 • Alkalmazott matematika, numerikus módszerek, operációkutatás, sztochasztikus matematika, számítástudomány.
 

 
 • Szerszámgépek elmélete, tervezésinformatika.
 • Szerszámgépek tervezése, dinamikája.
 • Precíziós szerszámgépelemek, szerszámgépek trifológiája.
 • Bonyolult felületek előállítása.
 • Gyártásautomatizálás.
 • Szerszámgépek mérése, felügyelete.
 • Hidraulika.
 
 • Képfeldolgozáson alapuló anyaginformatika, statikus törésmechanikai kausztikák képfeldolgozása, alapvető kiértékelése.
 • Mentességes intelligencia módszerek (neurális hálózatok, fuzzy szabályozás).
 • Ipari kommunikációs rendszerek megbízhatósági vizsgálata, intelligens és osztott irányítások valósidejű viselkedése.
 • Telekommunikációs rendszerek és ipari kommunikációs rendszerek össze kapcsolódása.
 
 • Villamos hálózati zavarok (flicker, felharmonikus és elektromágneses összeférhetőség (EMC) vizsgálatok, speciális villamos motorok és hajtások.
 • Villamosgépek diagnosztikája.
 • Mikroelektronika alkalmazása az ipari gyakorlatban.
 • Mechatronika villamos elemei és egységei, mesterséges intelligenciák alkalmazásai.


utolsó módosítás dátuma: 2013.03.25.