Gépészmérnöki és Informatikai Kar
KORSZERŰ ÉS INNOVATÍV MÉRNÖKKÉPZÉS

A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁNAK
AJÁNLATA SZAKMAI TANFOLYAMOKRA 2014-BENA tanfolyamok szakképzési hozzájárulásból finanszírozhatóak
 

A tanfolyamokkal kapcsolatban bővebb felvilágosításért a képzésért felelős oktatóhoz fordulhat:

Cím:
Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal
H-3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: +36-46-565 131

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Végeselemes modellezés a mechanikai technológiákban

Tartalma:

A végeselemes modellezés mechanikai alapjai. A modellezés fizikai-technológiai háttere. Végeselemes programrendszerek (SysWeld, AutoForm, Deform) a hegesztés, hőkezelés és képlékenyalakítás modellezésére. A programrendszerek ismertetése, technológiai feladatok megoldásának bemutatása. Esettanulmányok.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra (3 x 6 óra megosztásban)

Szükséges előképzettség:

műszaki egyetemi BSc, MSc

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Tisza Miklós, egyetemi tanár

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Számítógépes technológia és szerszámtervezés

Tartalma:

CAD rendszerek alkalmazása a tervezésben. A tervezést támogató számítógépes eljárások, 3D-s tervezői programok (Solid Edge, Pro/Engineer, Unigraphix) kezelésének elsajátítása. Számítógéppel segített tervezés a képlékenyalakítás, a hegesztés, a hőkezelés területén.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra

Szükséges előképzettség:

Szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberek részére

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Tisza Miklós, egyetemi tanár

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet

Képzés címe:

Korszerű anyagok és technológiák angolul

Tartalma:

A műszaki élet speciális angol nyelvhasználatának elsajátítása, gyakorlása mellett, azzal egyidejűleg ismeret-megújító műszaki képzést kínál felsőfokú végzettséggel rendelkező műszakiak számára. A képzés részben kontakt órákban, részben rugalmas távoktatási formában valósul meg, korszerű elektronikus tanulás-támogatási e-learning keret-rendszerben.  A modulok tartalma:

  1. Anyagtudomány és anyagvizsgálat
  2. Hő- és felületkezelés
  3. Képlékenyalakítás
  4. Hegesztés

A képzés tervezett időtartama:

4 választható modul, egyenként 18 kontakt óra + 18 óra önálló tanulás (e-learning)

Szükséges előképzettség:

Felsőfokú végzettségű szakemberek részére

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Tisza Miklós, egyetemi tanár

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Korszerű felülettechnológiák

Tartalma:

Az anyagtudomány legújabb kutatási eredményeire alapozott és a korszerű technológiai lehetőségeket (sugár és plazmatechnológiák) alkalmazó eljárások széles körének áttekintése, alkalmazásuk műszaki és gazdasági előnyeinek, kiválasztásuk szempontjainak ismertetése.

A képzés tervezett időtartama:

60 óra, ebből 18 óra (3 alkalom) hagyományos tantermi képzés, a többi on-line

Szükséges előképzettség:

Műszaki felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Kocsisné dr. Baán Mária, egyetemi docens

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Új fejlesztésű anyagok és hegesztésük

Tartalma:

Nagyszilárdságú, nemesített, termomechanikusan kezelt szerkezeti acélok, a kiválással keményedő vagy duplex szerkezetű korrózióálló acélok, a nemesíthető alumínium ötvözetek gyártása, jelölése, legfontosabb, a felhasználási területhez illeszkedő tulajdonságaik, potenciális alkalmazási területük és hegesztésük sajátosságai.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

gépészmérnöki BSc és MSc, anyagmérnöki és kohómérnöki BSc és MSc

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Meilinger Ákos, tanársegéd

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Korszerű sajtoló hegesztő eljárások

Tartalma:

A sajtoló hegesztő eljárások áttekintése, ellenállás hegesztés járműipari alkalmazása. Technológiai újdonságok. Szakaszos energiabevitel alkalmazásának lehetőségei. Hagyományos és nagyszilárdságú acélok sajtoló hegesztése. Lineáris dörzshegesztés.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

gépészmérnöki BSc és MSc, anyagmérnöki és kohómérnöki BSc és MSc

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Meilinger Ákos, tanársegéd

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Szerkezetintegritási Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Műszaki polimerek és kerámiák

Tartalma:

Anyagszerkezeti alapismeretek. A műszaki polimerek és kerámiák jellegzetes képviselői, tulajdonságai és alkalmazási területei. A polimerek és kerámiák mechanikai viselkedésének anyagtudományi alapjai. Alakváltozás és törés folyamatának általános jellegzetességei a rideg és viszkoelasztikus anyagokban. Jellegzetes károsodási folyamatok. A mechanikai viselkedés jellemzésére használt legfontosabb anyagjellemzők és anyagi mérőszámok, valamint azok meghatározásának módszerei.

A képzés tervezett időtartama:

28 óra

Szükséges előképzettség:

Műszaki BSc szintű diploma

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Marosné dr. Berkes Mária, egyetemi docens

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Szerkezetintegritási Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Mérnöki szerkezetek integritása

Tartalma:

Alapfogalmak: tervezési élettartam, élettartam, maradó élettartam, igénybevételek, károsodások. Az igénybevételek és a károsodások kapcsolata. Az időben változó terhelések elemzési lehetőségei, azok alkalmazása a méretezésben és az üzemeltetésben. Szerkezetek, szerkezeti elemek méretezése és üzemeltetése: a hagyományos és a törésmechanikai elvekre épülő méretezés, ellenőrzés. Dimenziók az élettartam gazdálkodásban. A kockázat és a biztonság, a kockázatirányítási rendszerek. Szerkezetek és rendszerek integritása, integritás irányítási rendszerek. Szerkezetek és rendszerek élettartamának kiterjesztése. Esettanulmányok.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 3 nap (6 + 8 + 6 óra)

Szükséges előképzettség:

műszaki felsőfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Lukács János, egyetemi tanár

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Szerkezetintegritási Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Kompozitok

Tartalma:

Az anyagok csoportosítása, fejlődése és jelentősége. A kompozitok fogalma, csoportosítása a mátrix anyagminősége, az erősítő fázis és a tulajdonságok alapján. Kompzitok mátrix anyagai és jellegzetes tulajdonságaik: fémek, polimerek és kerámiák. Kompozitok erősítő fázisai: szálak és jellegzetes tulajdonságaik, a szálak feldolgozása, előgyártmányok; részecskék és jellegzetes tulajdonságaik; a nanokompozitok erősítő fázisai. A kompozitmechanika alapjai: hosszú és rövid szállal erősített kompozitok szilárdsága; részecskékkel erősített kompozitok szilárdsága; anizotróp anyagmodell, rétegzési elmélet. Kompozitok tönkremenetele: szálerősítéses kompozitok, részecske erősítéses kompozitok és laminált „szerkezetek” károsodása. Fém, polimer és kerámia mátrixú kompozitok előállítása. A nanokompozitok előállítása. Kompozitok tervezési követelményei és tervezési módszerei. A kompozitok mechanikai vizsgálatainak sajátosságai.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 3 nap (6 + 8 + 6 óra)

Szükséges előképzettség:

műszaki felsőfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Lukács János, egyetemi tanár

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Korszerű felületötvöző hőkezelések

Tartalma:

A felületötvöző hőkezelések fémtani alapjai. Nitridálási eljárások, a nitridált réteg szerkezete és tulajdonságai. Szerkezeti és szerszámacélok nitridálásának technológiája. Boridálási eljárások, a borid réteg szerkezete. Cementálási eljárások. Cementált réteg hőkezelése. Fogaskerekek betétedzése. Felületötvöző hőkezelések gyakorlati alkalmazása. Felületötvözött alkatrészek szilárdsági és fémtani vizsgálata, a minőségbiztosítás kérdései.

A képzés tervezett időtartama:

15 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

műszaki egyetem

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Frigyik Gábor, egyetemi docens

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Megújuló energiaforrások hasznosítása

Tartalma:

Az energetika alapfogalmai, a megújuló energiaforrások fogalma, rendszerezése, készlete. A megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei, illetve eszközei. A napenergia hasznosítása az épületgépészetben. A szélenergia, vízenergia hasznosítása. A geotermikus energia felhasználása. A biomassza energetikai hasznosítása. A megújuló energiaforrások hasznosításának környezetvédelmi kérdései. A megújuló energiaforrások hasznosításának gazdasági kérdései.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:           

Főiskolai vagy egyetemi végzettség

A képzésért felelős oktató neve

Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár

Elérhetőség:

Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár

06-46-565-154/12-60

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék

Képzés címe:

A fűtés és hűtés energetikája

Tartalma:

Az energetika, a fűtéstechnika, a hűtéstechnika alapfogalmai. A fűtési folyamatok összehasonlítása. A fűtőberendezések fontosabb részegységei és azok hőtechnikai értékelése. A háztartási hűtőberendezések típusai, energetikai értékelés. A háztartási hűtőberendezések szabályozási kérdései. A fűtő- és hűtőberendezések üzemének környezetvédelmi kérdései. A fűtő- és hűtőberendezések fejlesztésének várható irányai.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:           

Főiskolai vagy egyetemi végzettség

A képzésért felelős oktató neve

Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár

Bencs Péter tanársegéd

Elérhetőség:

06-46-565-154/12-60

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Fizikai Intézet

Képzés címe:

Sugárvédelmi alapismeretek

Tartalma:

Az ionizáló sugárzás és a radioaktív anyagok tulajdonságai. Sugárzások és anyag kölcsönhatása, detektorok. A sugárvédelemben használt dózisfogalmak és mértékegységek. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai, determinisztikus és sztochasztikus hatások. A sugárvédelem feladata, alapszabályai, dóziskorlátok. Az ionizáló sugárzások legfontosabb természetes és mesterséges forrásai.

A képzés tervezett időtartama

15 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Közép- és felsőfokú végzettségű, ionizáló sugárzásokkal kapcs. kerülő szakemberek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása, elérhetősége:

Dr. Paripás Béla, egyetemi tanár, fizpari@uni-miskolc.hu  Tel: 565111/1165

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

Ívelt fogú kúpkerekek tervezése

Tartalma:

Íveltfogú kúpkerekek geometriai méretezése és szilárdsági ellenőrző számítása nemzetközi szabványok alapján.

A képzés tervezett időtartama:

16 óra (4x4 óra)

Szükséges előképzettség:

Műszaki képzési területen alapszakos (BSc) végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szente József egyetemi docens

machszj@uni-miskolc.hu 12-78

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

Zajmérés, számítás

Tartalma:

Akusztikai műszer-rendszerek kalibrálása. Hallószerv terheltségének kimutatása. Időben változó zajok egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása. Műszaki módszer gépek zajteljesítmény-szintjének meghatározására hangvisszaverő sík feletti szabad hangtérben. Gépjárművek akusztikai vizsgálata. Terjedési sebesség meghatározása légnemű közegben. Forgógépek csapágyainak állapotfelmérése. Különböző anyagok rezgéscsillapító hatásának mérése.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség, gépészeti akusztika képzés

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Bihari Zoltán egyetemi adjunktus, machbz@uni-miskolc.hu 12-69

Tóbis Zsolt tanszéki mérnök

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

Gépészeti akusztika

Tartalma:

A zajvédelem szükségessége. Akusztikai alapfogalmak. Hanghullámok, terjedési sebesség, hullámegyenlet. Hangterek. Szintek, műveletek szintekkel. Fiziológiai hatások. Előírások és ajánlások. Zaj- és rezgésmérő műszerek. Tipikus zajmérési feladatok. Átvezetés, hanggátlás, hangátvitel elemekben és szerkezetekben. Zajforrások azonosítása. Teremakusztika alapjai. Zajcsökkentési módszerek. Zajcsökkentés az átviteli úton: hangtompítók, hanggátak, burkolatok, árnyékolás.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Főiskolai végzettség.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Bihari Zoltán egyetemi adjunktus, machbz@uni-miskolc.hu 12-69

Tóbis Zsolt tanszéki mérnök

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

Solid Edge alaptanfolyam

Tartalma:

3D-s tervezés elmélete, alapfogalmak. Az alkatrész tervező modul használata. Műhelyrajz készítése a Solid Edge Draft moduljában. Szerelések létrehozása az Assambly modul segítségével. Robbantott ábra készítése. A parametrius tervezés alapjai. Alkatrészcsaládok képzése. Önálló feladatmegoldás.

A képzés tervezett időtartama:

1 hónap, (30+15 ea + gy)

Szükséges előképzettség:

Mérnöki, műszaki középiskola.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Bihari Zoltán egyetemi adjunktus, machbz@uni-miskolc.hu 12-69

Tóbis Zsolt tanszéki mérnök

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

A modern géptervezés támogatása végeselemes programrendszerekkel

Tartalma:

A piacon lévő végeselemes rendszerek áttekintése és rövid méltatása után rátérünk az ANSYS DesignSpace rendszer alapszintű használatához szükséges tudnivalók részletezésére (igény esetén kitérünk a COSMOS/M, COSMOS DesignStar rendszerek valamelyikére is). Bemutatók konkrét gépszerkezetek, gépelemek tanulságos eseteinek vizsgálatára, a numerikus eredmények alkalmazására konkrét konstrukciók továbbfejlesztéséhez és kialakításához. Az érdeklődők által felvetett problémák megoldásához útmutatások, konzultációk.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 5 nap, napi 4 óra

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskolai, esetleg technikusi végzettség, egy 3dimenziós CAD rendszer alapszintű ismerete.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szabó Ferenc János egyetemi docens

machszf@uni-miskolc.hu 12-89

 

Képzésért felelős intézet:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

Ipari berendezések csapágyazásai és tömítései

Tartalma:

Kenéselméleti alapok, kenőanyagok, kenési rendszerek. Hidrodinamikus hordozócsapágyak persely és bélésanyagai, terhelhetőségi és bejáratási tulajdonságok. Tengelyek alakváltozásának szerepe a csapágy típusának és a persely anyagának megválasztásánál. Környezetvédelmi szempontok. Üzemzavarok és elhárításuk, ipari példák.

Gördülőcsapágyazások kenése, futási tulajdonságokat befolyásoló tényezők, csapágyak és csapágyillesztések megválasztása, ipari példák.
Érintkező és nem érintkező dinamikus tömítések. Tömítések kenése, ipari példák.

A képzés tervezett időtartama

16 óra, 4 nap

Szükséges előképzettség:

technikus, mérnök

A képzésért felelős oktató neve, beoszt:

Németh Géza adjunktus

machng@uni-miskolc.hu 12-87

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

Tervezésmódszertan a műszaki termékek fejlesztésében

Tartalma:

A tervezésmódszertan helye, szerepe és fontossága. A tervezési folyamat felépítése, szakaszainak jellemzői (a feladat felismerése, feladatkitűzés, koncepcióképzés, kialakítási elvek és szabályok, értékelő módszerek, stb.). A tervezési időt csökkentő technikák. Esttanulmány bemutatása.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Alapszakos (BSc) végzettség ajánlatos, de műszaki előképzettség is elegendő.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kamondi László címzetes egyetemi tanár, PhD.

machkl@uni-miskolc.hu 12-71

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

Hengeres fogaskerekek szilárdsági vizsgálata

Tartalma:

A hengeres, egyenes- és ferde fogú, külső- és belső fogazatú fogaskerékpárok méretezésének és ellenőrzésének általános sajátosságai, az alkalmazott módszerek tartalmi felépítése, a nehézségek kérdései. Az élettartamot befolyásoló paraméterek rendszerének és hatásának (üzemeltetési feltételek, pontossági előírások, anyagtulajdonság változtatás, megmunkálás, stb.) elemzése. Esettanulmány bemutatása.

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Alapszakos (BSc) végzettség ajánlatos, de műszaki előképzettség is elegendő.

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kamondi László címzetes egyetemi tanár, PhD.

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gép- és Terméktervezési Intézet

Képzés címe:

Gépészeti alapismeretek nem műszakiaknak

Tartalma:

A műszaki termékek felépítésének általános sajátosságai. Az építőelemek kapcsolatainak (kötéseinek) típusai, jellemzői. Az építőelemek (gépelemek) csoportosítása, jellemző kialakításuk, anyagaik. Az építőelemek terhelési típusai, az okozott igénybevételek, jellemző tönkremeneteli formák. Példák bemutatása

A képzés tervezett időtartama

18 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Alapszakos (BSc) nem műszaki végzettség ajánlatos

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kamondi László címzetes egyetemi tanár, PhD.

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gyártástudományi Intézet

Képzés címe:

Három koordinátás (3 D) méréstechnika alkalmazása a minőségbiztosításában

Tartalma:

A koordináta-méréstechnika matematikai alapjai. Alak- és helyzetpontossági előírások értelmezése, 3D-s ellenőrzési lehetőségei. Koordináta mérőgép vezérlő- és szoftverrendszerének ismertetése. Mérő- és kapcsoló típusú tapintórendszerek alkalmazása. Koordinátaméréstechnika gyártási folyamatba integrálhatósága.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

BSc szintű gépész- és kohómérnök, méréstechnikai és számítástechnikai alapismeretekkel

A képzésért felelős oktató neve:

Monostoriné Hörcsik Renáta tanársegéd (46/565-111/15-20; renata.horcsik@uni-miskolc.hu)

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Gyártástudományi Intézet

Képzés címe:

Környezetkímélő forgácsolástechnológiák

Tartalma:

Gépipari alkatrészek környezetet kevésbé szennyező módon való megmunkálása. Száraz és a minimál kenéses megmunkálások jellegzetességei. Részletes elemzés tárgyát képezik a száraz illetve a környezetkímélő megmunkálásokat lehetővé tevő szerszámgépekkel kapcsolatos kívánalmak. Környezetkímélő forgácsolásokhoz felhasználandó hűtő-kenő folyadékok típusai, jellemzői. A megmunkált felületek vizsgálata, jellemzőinek ismertetése.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra, 4 nap

Szükséges előképzettség:

BSc szintű gépészmérnök alapismeretek.

A képzésért felelős oktató neve:

Dr. Varga Gyula egyetemi docens (46/565-111/15-21; gyula.varga@uni-miskolc.hu)

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Informatikai Intézet

Általános Informatikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

XML adatkezelés technikája

Tartalma:

XML állományok szerkezete, szerepe. Séma integritási szabványok: DTD, XMLSchema. XML állományok feldolgozása: XSL, XPath szabványok. XML adatkezelés gazdanyelvi környezetből: SAX, DOM szabványok. XML alkalmazása adatkapcsolatnál: SOAP technológia

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

programozói ismeretek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kovács László egyetemi docens

kovacs@iit.uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Informatikai Intézet

Általános Informatikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Az SQL szabvány új elemei

Tartalma:

SQL szabványok fejlődése. Az SQL1999 elemei. Az SQL relációs elemeinek áttekintése. Adatbázis objektumok. Objektum-relációs elemek az SQL-ben. Aktív adatbázis elemek. Procedurális SQL kiterjesztés. OLAP funkciók áttekintése.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

adatbáziskezelési alapok

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Kovács László egyetemi docens

kovács@iit.uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Informatikai Intézet

Általános Informatikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Operációs rendszerek menedzselése

Tartalma:

Operációs rendszerek fogalma, főbb funkciói. Rendszermenedzseléssel kapcsolatos követelmények. Rendszerindítás és -leállítás. Konfigurációs állományok menedzselése. Felhasználók menedzselése. Fájl- és eszközrendszer menedzselése. Monitorozás és hangolás. Linux-Unix esettanulmányok.

A képzés tervezett időtartama

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Biztos számítógéphasználati ismeretek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Vince Dávid egyetemi tanársegéd

vince@iit.uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Informatikai Intézet

Általános Informatikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

MS operációs rendszerek menedzselése

Tartalma:

A Windows 2000 operációs rendszerek változatai. Installálás, frissítés. Felhasználók, csoportok fogalma, létrehozása, menedzselése. Támogatott filerendszerek

Filehozzáférési engedélyek. Megosztások, menedzselésük. Nyomtatók, menedzselésük.

A képzés tervezett időtartama

20 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Számítógéphasználati ismeretek, alap Windows ismeretek

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Wagner György, egyetemi tanársegéd

wagner@iit.uni-miskolc.hu

 

 Képzésért felelős szervezeti egység:

Matematikai Intézet
Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Számítógépes műszaki rajzolás

Tartalma:

A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők egy konkrét rendszer (a KeyCreator vagy az AutoCAD) segítségével elsajátítják a geometriai alapelemek létrehozását, módosítását, transzformálását, továbbá a műhely- és összeállítási rajzok készítését.

A képzés tervezett időtartama:

15 óra, 3-5 nap a vállalat által kívánt bontásban.

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Lajos Sándor mérnöktanár
LajosS@abrg.uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Matematikai Intézet
Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Számítógépes testmodellezés

Tartalma:

A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők egy konkrét rendszer (a KeyCreator) segítségével elsajátítják a testmodellek létrehozását, módosítását, különféle minőségű megjelenítését, műhelyrajzok készítését a testmodellek felhasználásával.

A képzés tervezett időtartama:

20 óra, 4-5 nap a vállalat által kívánt bontásban.

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskola, vagy műszaki egyetem

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Lajos Sándor mérnöktanár
LajosS@abrg.uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős tanszék:

Matematikai Intézet

Alkalmazott Matematikai Tanszék

Képzés címe:

A minőségbiztosítás alapjai

Tartalma:

Valószínűség-számítási alapfogalmak. A statisztikai következtetés alapjai. A leggyakrabban használt statisztikák, kiszámítási módjuk, tulajdonságaik. A mintavétel, mintavételi szabványok. Első- és másodfajú hiba. Paraméterbecslések, konfidencia intervallum. Az SPC alapjai. Leggyakrabban használt ellenőrző kártyák, a tartalmazott információ értékelése. Gyakorló feladatok.

A képzés tervezett időtartama

15 óra, 3 nap

Szükséges előképzettség:

Minőségbiztosítással foglalkozó dolgozók, középszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: érettségi + ipari minőségbiztosítási gyakorlat vagy egyetemi ill. főiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató:

Dr. Karácsony Zsolt egyetemi docens

 

Képzésért felelős tanszék:

Matematikai Intézet

Alkalmazott Matematikai Tanszék

Képzés címe:

Minőségbiztosítási tréning

Tartalma:

Matematikai statisztikai alapfogalmak, paraméterbecslések, konfidencia intervallum. Robusztus becslések. Hipotézisvizsgálat, első- és másodfajú hiba. A mintavételi tervek készítésének szempontjai. Regresszió- és korreláció analízis. Statisztikai folyamatirányítás, gépképesség, folyamatképesség, a hatszigma elv. Mérésellenőrzés, reprodukálhatóság, ismételhetőség. A kalibrálás alapjai. Esettanulmányok.

A képzés tervezett időtartama

25 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Minőségbiztosítási rendszer tervezésével, javításával foglalkozó közép- és felsőszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: egyetemi ill. főiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató:

Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens

 

Képzésért felelős tanszék:

Matematikai Intézet

Alkalmazott Matematikai Tanszék

Képzés címe:

Az optimalizálás gyakorlati alkalmazásai

Tartalma:

Alapvető függvénytani és lineáris algebrai alapismeretek. Bevezető optimalizálási feladatok (termelési modell, táplálási modell, portfolió modell). Feltétel nélküli és feltételes optimalizálás matematikai alapjai. Lineáris programozás megoldási módszerei. Diszkrét optimalizálás feladatai: párosítási feladat, szállítási feladat, hozzárendelési feladat, futószalag feladat, utazó ügynök feladat, termelésprogramozási feladat. Hálózatokon megoldandó optimalizálási feladatok: folyam probléma, minimális út probléma. Microsoft Excel és a MATLAB programcsomagok optimalizálási feladatok megoldására való használata.

A képzés tervezett időtartama

25 óra, 5 nap

Szükséges előképzettség:

Termelésütemezéssel, szállításütemezéssel foglalkozó dolgozók, középszintű vezetők részére. Feltételezett előismeretek: érettségi vagy egyetemi ill. főiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató:

Dr. Nagy Tamás egyetemi docens,

Dr. Házy Attila egyetemi docens

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Műszaki Mechanikai Intézet

Képzés címe:

Végeselem módszer alkalmazása a mérnöki gyakorlatban

Tartalma:

Korszerű szilárdságtani és dinamikai numerikus eljárások ismertetése és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása gépek, készülékek, berendezések, építmények tervezésével foglalkozó szakemberek számára számítógépes környezetben. Síkbeli-, és térbeli feladatok, valamint rúdszerkezetek modellezése és elemzése ADINA és Abacus végeselemes programrendszerekkel.

A képzés tervezett időtartama

5 óra előadás; 15 óra gyakorlat; (4 nap)

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása, elérhetőségei:

Dr. Páczelt István egyetemi tanár

mechpacz@uni-miskolc.hu

46/565-111/18-77

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Műszaki Mechanikai Intézet

Képzés címe:

Dinamikai végeselemes szimulácó

Tartalma:

Dinamikai modellalkotás alapjai. Mozgásegyenletek numerikus megoldása a Scilab program alkalmazásával. A végeselemes modellezés alapjainak átismétlése. Kereskedelmi végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai. Az ADINA végeselemes programrendszer lehetőségei, használata dinamikai feladatokban. Kontinuumok rezgéstani feladatainak ADINA programmal történő vizsgálata. Sajátértékfeladatok végeselemes megoldása: sajátvektorok használata harmonikusan és nem harmonikusan gerjesztett szerkezetek vizsgálatára. Ütésszerű terhelések, időben változó terhelések és támaszrezgések (földrengés) szerkezetekre gyakorolt hatásának elemzése.

 

A képzés tervezett időtartama

5 óra előadás; 15 óra gyakorlat; (4 nap)

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása, elérhetőségei:

Dr. Szirbik Sándor egyetemi docens

mechsany@uni-miskolc.hu

46/565-111/18-06

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Műszaki Mechanikai Intézet

Képzés címe:

Szilárdságtani végeselemes szimuláció

Tartalma:

A végeselemes modellezés alapjainak átismétlése. Kereskedelmi végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai. Egy- és kétdimenziós feladatok numerikus modellezése és megoldása. Szimulációs technikák időtől független és időtől függő feladatok esetén. Szilárdságtani feladatok megoldásánál alkalmazott numerikus módszerek. Feladatmegoldások különböző elemtípusok, terhelések és anyagmodellek használata esetén. A numerikus megoldások hibáinak elemzése, javítási lehetőségek. Esettanulmányok egy kereskedelmi programrendszer alkalmazásán keresztül.

A képzés tervezett időtartama

5 óra előadás; 15 óra gyakorlat; (4 nap)

Szükséges előképzettség:

Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettségű mérnökök

A képzésért felelős oktató neve, beosztása, elérhetőségei:

Dr. Baksa Attila egyetemi docens

mechab@uni-miskolc.hu

46/565-111/16-43

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Pneumatika alapjai

Tartalma:

A gyakorlatorientált képzés Bosch Rexroth laborháttérrel valósul meg. A résztvevők megismerkednek az alapvető pneumatikus elemekkel (működés, kiválasztás, felhasználási terület, karbantartás) és a pneumatikus alapkapcsolásokkal.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra, 5 nap, lehetőleg egy hét alatt lebonyolítva.

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Nagy Lajos tanársegéd
nagy.lajos@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Elektro-pneumatika

Tartalma:

A gyakorlatorientált képzés Bosch Rexroth laborháttérrel valósul meg. A résztvevők megismerkednek az elektromos és pneumatikus vezérlő elemekkel (működés, kiválasztás, felhasználási terület, karbantartás) és az elektro-pneumatikus alapkapcsolásokkal.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra, 5 nap, lehetőleg egy hét alatt lebonyolítva.

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Nagy Lajos tanársegéd
nagy.lajos@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Hidraulika alapjai

Tartalma:

A gyakorlatorientált képzés Bosch Rexroth laborháttérrel valósul meg. A résztvevők megismerkednek a hidraulikus elemekkel (szivattyúk, motorok, vezérlő- és szabályozó elemek) és az egyszerűbb hidraulikus körfolyamok összeállításával.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra, 5 nap, lehetőleg egy hét alatt lebonyolítva.

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Nagy Lajos tanársegéd
nagy.lajos@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Szenzortechnika alapjai

Tartalma:

Alapvető kapcsoló típusú szenzorok működési elvének és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek megismertetése, érzékelési karakterisztikák és jelleggörbék mérése.

A képzés tervezett időtartama:

24 óra, 3 nap, lehetőleg egymás utáni napokon lebonyolítva.

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Lénárt József tanársegéd
lenart.jozsef@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

PLC programozás

Tartalma:

Bosch Rexroth PLC Laboratóriumunkban a szabványos PLC programozási nyelvek megismerése, programok készítése a rendelkezésre álló 20 db mintafeladat készletből és kipróbálásuk szimulációs táblákon, illetve hibakeresés.   

A képzés tervezett időtartama:

40 óra, 5 nap, lehetőleg egy hét alatt lebonyolítva.

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Lénárt József tanársegéd
lenart.jozsef@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Szerszámgépek Tanszéke

Képzés címe:

CNC technika

Tartalma:

CNC vezérlések felépítése, jellegzetes CNC üzemmódok. NC gépek geometriai rendszere, koordinátarendszerek, nevezetes pontok. Az NC programozás.

A képzés tervezett időtartama:

30 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

min. technikusi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Oláhné Lajtos Julianna, mérnöktanár 
lajtos.ju@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Szerszámgépek Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Metrológia

Tartalma:

Méréstechnikai alapfogalmak Mérési eljárások rövid ismertetése.

Mérési hibákkal kapcsolatos fogalmak,Mérési sorozatok kiértékelése, 3-koordinátás mérőgép ismertetése, gyakoribb méret-, helyzet és alaktűrések kimérésének bemutatása. Diagnosztika szerepe a gépállapot-felügyeletben.

Megmunkáló berendezések vizsgálata, lézeres méréstechnika, szorítóerő mérés.

Gépképesség-vizsgálat elvi alapjai, gyakorlati példa segítségével.

A képzés tervezett időtartama:

12 óra (3 nap)

Szükséges előképzettség:

min. technikusi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szilágyi Attila, egyetemi docens
szilagyi.attila@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Szerszámgépek Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Pneumatikus berendezések elemei és vezérlésük

Tartalma:

Pneumatikus energiaátvitel alapvető fizikai összefüggései, jellemzői. Végrehajtó és vezérlő elemek szerkezeti felépítése, működése, karbantartása. Különböző pneumatikus gépészeti berendezések működését bemutató gyakorló feladatok megoldásával a pneumatikus, elektropneumatikus és PLC-s vezérlőhálózatok bemutatása.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

szakképző- vagy középiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Barna Balázs tanszéki mérnök
barna.balazs@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Szerszámgépek Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Hidrosztatikus hajtások és elemei

Tartalma:

Hidrosztatikus energiaátvitel alapvető fizikai összefüggései, jellemzői. Hidraulikus körfolyam elemeinek (szivattyúk, motorok, munkahengerek, útváltók, térfogatáram- és nyomásirányítók, stb.) szerkezeti felépítése, működése, karbantartása. Hidraulikus körfolyamok vezérlése hagyományos és arányos technikával. Gyakorló feladatokon keresztül bemutatni a különböző hidraulikus berendezések felépítését és működését.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

szakképző- vagy középiskolai végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Barna Balázs tanszéki mérnök
barna.balazs@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Szerszámgépek Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Az AutoCAD programcsomag használata

Tartalma:

A program felülete, használata, a szolgáltatások elérése. Koordináta rendszerek és a pontmegadás módjai. Parancsok és rendszerváltozó csoportosítása. A rajzelemek létrehozása, módosítása. Kiválasztási halmazok képzése, kezelése. A rétegtechnika fogalma, használatának gyakorlati kérdései. Szöveg- és méret stílusok. A rajzkészítés racionalzálása, blokk-technika. Rajzcsere fájlok. A számítógépes műszaki rajzok archiválása, plottálása. A szakmai környezetek fogalma és kialakításuk lehetséges eszközei.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

műszaki középiskolai/főiskolai/egyetemi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Hegedűs György egyetemi docens
hegedus.gyorgy@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Szerszámgépek Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Integrált CAD rendszerek a mérnöki tervezésben ( Pro/E CREO)

Tartalma:

A Pro/E CREO, programrendszer alapjai. Alapfogalmak, vázlatolás, paraméterezés, kényszerezés. A 3D -> 2D tervezési módszer jellemzői. A gépészeti tervezőrendszerek fő moduljai, azok funkciói. Adatforgalom és asszociativitás az egyes modulok között. A modellépítés technikája. Összeállítás létrehozása, szerelési fa. A munka megszervezése integrált tervezőrendszerekben. A globális mérnökiroda fogalma, az Internet alapú csoportos táv-munkavégzés gyakorlati kivitelezése.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

műszaki főiskolai/egyetemi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Szilágyi Attila, egyetemi docens
szilagyi.attila@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Szerszámgépek Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Integrált CAD rendszerek a mérnöki tervezésben ( NX)

Tartalma:

Az NX programrendszer alapjai. Alapfogalmak, vázlatolás, paraméterezés, kényszerezés. A 3D -> 2D tervezési módszer jellemzői. A gépészeti tervezőrendszerek fő moduljai, azok funkciói. Adatforgalom és asszociativitás az egyes modulok között. A modellépítés technikája. Összeállítás létrehozása, szerelési fa. A munka megszervezése integrált tervezőrendszerekben. A globális mérnökiroda fogalma, az Internet alapú csoportos táv-munkavégzés gyakorlati kivitelezése.

A képzés tervezett időtartama:

40 óra (5 nap)

Szükséges előképzettség:

műszaki főiskolai/egyetemi végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Hegedűs György egyetemi docens
hegedus.gyorgy@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék

Képzés címe:

PLC programozás

Tartalma:

PLC-k hardver jellemzői. IEC 1131 szabvány szerinti programozási nyelvek: ST, IL, LAD, FBD, SFC. Kétállapotú, analóg és frekvencia jelek feldolgozása. Biztonsági PLC, PLC-SCADA rendszerek, folyamatvizualizálás. PLC programok fejlesztése, grafikus szerkesztése, szimulálása, letöltése, javítása.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Trohák Attila
adjunktus

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Ipari kommunikációs rendszerek

Tartalma:

RS 232, 422, 485 szabványok. Modemek és multiplexerek. Fizikai rétegek típusai. Hálózati topológiák, busz hozzáférési és adatvédelmi módszerek. ISO/OSI modell. PROFIBUS, FOUNDATION FIELDBUS, MODBUS, ASI, HART, INTERBUS, CAN-busz ismertetése. Az USB port szerepe. Elektromos zajok a hálózaton. Rb-s és redundáns ipari kommunikációs rendszerek. Vezeték nélküli hálózatok.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató
neve, beosztása:

Trohák Attila
adjunktus

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Biztonsági irányító rendszerek

Tartalma:

A biztonsággal kapcsolatos fogalmak az IEC 61508 szerint. Az átlagos PFD és a SIL kategóriák kapcsolata. A kommunikáció és a diagnosztika szerepe a biztonság növelésében. Hibatűrő és veszélybiztos PLC konfigurációk. Az 1002, 1002D és 1003 típusú biztonsági architektúrák. HIMA, SIEMENS, PILZ biztonsági rendszerek.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Trohák Attila
adjunktus

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék

Képzés címe:

ETHERNET alapú irányítás

Tartalma:

Az Ethernet hálózat jellemzése, CSMA/CD hozzáférés, Manchaster kódolás. Ethernet üzenetkeret, TCP/IP protokoll. PLC-k Ethernet csatolóval, beágyazott Web szerverek. Real-time ipari Ethernet kialakítása. Kommunikáció és Internet szolgáltatás a 230 V-os hálózaton. Az OFDM moduláció elve. Ethernet alapú gyártásirányítás. A MES és az ERP szerepe.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Trohák Attila
adjunktus

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Vezeték nélküli ipari kommunikációs rendszerek

Tartalma:

Modulációs eljárások: AM, FM, PM. Mikrohullámú átvitel. A TDM és FDM szerepe a GSM átvitelnél. SMS küldés PLC-ről. A GPRS kommunikáció. A Bluetooth frekvencia sávok, GFSK moduláció, frekvenciaugrási algoritmus. Az IRDA kommunikációs szabvány. A WAP protokoll és kapcsolata az Internettel. A GPS rendszer szolgáltatásai.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra – 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Trohák Attila
adjunktus

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék

Képzés címe:

SCADA-HMI és DCS rendszerek

Tartalma:

SCADA rendszerek hardver elemei: PLC-k, RTU-k, HMI eszközök. SCADA szoftverek fő elemei: felhasználói interfész, grafikus megjelenítés, alarmok kezelése, adatgyűjtés, stb. A DNP ill. IEC 60870 ill. UCA protokollok. Ismert SCADA szoftverek. DCS architektúrák, az OPC szerver szerepe. A DCS rendszer főbb szolgáltatásai. Karbantartás szervezés és az AMS kapcsolata.

A képzés tervezett időtartama

5 x 6 = 30 óra = 5 nap

Szükséges előképzettség:

Műszaki középfokú ill. felsőfokú

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Trohák Attila
adjunktus

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Bevezetés a villamos hajtásokba.

Tartalma:

Aszinkronmotorok: felépítés, működés, áramköri modell, nyomaték-fordulatszám jelleggörbe, indítás, fordulatszám változtatás, fékezés. Egyfázisú aszinkronmotor. Szinkrongépek. Egyenáramú gépek: felépítés, működés, gerjesztés, nyomaték-fordulatszám jelleggörbe, indítás, fordulatszám változtatás. Villamos hajtás: terhelő nyomatékok, stabilitás. Motor melegedése és kiválasztási szempontjai.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap (3x6 óra)

Szükséges előképzettség:

Nem villamos, legalább középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docens

Tel: 06/46/565-111/12-20 mellék

E-mail: elkblaga@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős

szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Teljesítményelektronikai ismeretek

Tartalma:

Félvezető eszközök típusai (dióda, tirisztor, GTO, MCT, tranzisztor, MOSFET, IGBT, Smart Power Modules) működési elve, paraméterei, üzemmódjai, vezérlése, védelme. Alapkapcsolások: egyenirányítók, inverterek, egyenáramú szaggatók, frekvenciaváltók. Szabályozási elvek. Vezérlő integrált áramkörök.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap (3x6 óra)

+ 6 óra gyakorlat igény szerint

Szükséges előképzettség:

Nem villamos, illetve villamos, de nem szakirányos, legalább középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docens

Tel: 06/46/565-111/12-20 mellék

E-mail: elkblaga@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Autóvillamossági alapok

Tartalma:

Autó villamos rendszere. Áramköri rajzok. Energiaegyensúly. Generátor és  feszültségszabályozója. Akkumulátor. Indítómotor. Gyújtás: hagyományos, mágneses és kondenzátoros. Világítás. Hangjelző berendezések. Ablaktörlő berendezés. Villamos műszerek. Rádiófrekvenciás zavarelhárítás.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap (3x6 óra)

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docens

Tel: 06/46/565-111/12-20 mellék

E-mail: elkblaga@uni-miskolc.hu

 

Képzésért felelős szervezeti egység:

Villamosmérnöki Intézet

Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Képzés címe:

Autóelektronikai alapok

Tartalma:

Generátorok elektronikus feszültségszabályozása. Tranzisztoros és tirisztoros gyújtás. Elosztó nélküli gyújtás. Elektronikus előgyújtás vezérlés. Kopogásszabályozás. Katalizátor. Lambda-szabályozás. Benzinbefecskendező rendszerek. Automata sebességváltók. ABS, ASR. Litronic, PES, FF és LED-es fényvetők.

A képzés tervezett időtartama:

18 óra, 3 nap (3x6 óra)

Szükséges előképzettség:

Középfokú végzettség

A képzésért felelős oktató neve, beosztása:

Dr. Blága Csaba egyetemi docens

Tel: 06/46/565-111/12-20 mellék

E-mail: elkblaga@uni-miskolc.hu

 

 

 utolsó módosítás dátuma: 2014.01.21.