Gépészmérnöki és Informatikai Kar
KORSZERŰ ÉS INNOVATÍV MÉRNÖKKÉPZÉS

Tudományos Diákköri Konferencia 2012. november 14 és 26.  programja
2007 év eredményei

Tudományos Diákköri (TDK) munka és eredményei


Karunkon nagy hagyománya van a hallgatók tudományos munkába történő bevonásának, a tehetséges hallgatók órarendi elfoglaltságon túli, elmélyült, az egyetemi órák anyagán túlmenő tevékenységének. Karunk oktatói, kutatói az oktatási tevékenység mellett sok időt és energiát fordítanak a hallgatók diákköri munkájának segítésére, konzultálásra, szervezésre.

A tudományos diákköri munkát egyetemi szinten az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) szervezi, melyhez szervezetileg kapcsolódnak a Karok TDK tanácsai, melyek szervezik, irányítják a kari TDK munkát.

A TDK munkában részt vevő hallgatók munkájukat félévenként, évenként dolgozat elkészítésével zárják le. A dolgozatokat évenként (őszi félévben) egyetemi szintű TDK konferencián lehet előadás formájában bemutatni, ahol az I. helyezést elérteknek lehetőségük van benevezni a kétévente (tavaszi félévben) megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), melynek minden alkalommal más-más felsőoktatási intézmény ad otthont. A hallgatók által készített (20-50 oldalas) két példányban beadott dolgozatokat a konzulensek tartalmi összefoglalóval látják el, melyet azután a gondozó tanszék vezetője által felkért bírálók szövegesen elbírálják, kitérve a dolgozat előnyeire és hátrányaira. A végleges pontszámot a gondozó tanszék vezetője adja az írásos bírálatok alapján. A kialakult pontszámok a végeredménybe 80%-al számítanak be, a maradék 20% a TDK konferencián történő személyes bemutatás és előadás során dől el. A dolgozatok beadása általában október végén történik, az V. éves hallgatók számára erre áprilisban van lehetőség.

Hallgatóink évről évre szép sikereket érnek nemcsak az egyetemi megmérettetés során, hanem az OTDK -n való részvételen is. A rendszeres és eredményes tevékenység elismeréseképpen a legsikeresebb hallgatók Pro Scientia éremben és jutalomban részesülnek, melyet a Gépészmérnöki Karon 1990 óta hét fő nyert el. A különböző szintű TDK konferenciákon díjazottak figyelemreméltó pénzjutalomban is részesülnek.

A TDK tevékenység fontos része a Kar oktató-, nevelő munkájának, a tehetséges hallgatók gondozásának, a tudományos munkába való bevonásának. A TDK munkában való részvétel hasznos a hallgató számára, mivel a dolgozat megírása és előadása kiváló előkészület a diplomaterv elkészítéséhez és megvédéséhez, egyben fontos lépést jelent a tudományos munkában való elinduláshoz, a doktori (PHD) képzésbe történő felvételhez, de jelent jutalmat és erkölcsi elismerést is.

Hallgatóink eredményes TDK tevékenysége nemcsak önmaguk számára jelent sikert, hanem egyben oktatóik, konzulenseik számára is.
 utolsó módosítás dátuma: 2012.09.13.